Heydarzadeh Villa

Heydarzade Villa

ویلای حیدرزاده

پروژه ویلای خانواده حیدرزاده یکی دیگر از کارهایی بود که از انجامش لذت بسیار بردیم. ویلای آقای حیدرزاده قبلا توسط یکی از همکارانمان طراحی و محاسبه شده بود. ولی ایشان پس از دیدن نمونه کارهای ما از اجراء آن طرح منصرف و از ما طرحی نو و جذاب درخواست نمودند. از آنجایی که آهن آلات مصرفی در اسکلت ساختمان را از قبل بر اساس طراحی پیشین خریداری شده بود تمام سعیمان بر ارائه طرحی با استفاده از مصالح موجود بود! و در نهایت هنگام تحویل پروژه شوق و خوشحالی نمایان بر صورت آقای حیدرزاده نویدی از ارائه یک پروژه موفق دیگر توسط اکیپمان بود.

Info

  • /